cze cze | eng eng | fra fra
Thursday 25 July 2024
Marie Lhotová
about me

gallery

aquarelles oil paintings combinate technique expositions

the rest

special text book of visitors links contact

web

Coloured style of page:
- - - - -

:

Ordinace - obecné informace

Do ordinace klinické psychologie se lze objednat na základě klinické indikace, na doporučení lékaře, v nejrůznějších tísnivých životních situacích, krizích různého druhu nebo při objevení se psychopatologických nebo psychosomatických symptomů. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami: OZP, ZP MV ČR, ČNP, VOZP, ZP Škoda, Hutnická ZP

Psychodiagnostika

komplexní či speciální vyšetření, osobnostní a klinické testy, vyšetření inteligence, specificky zaměřená diagnostika (např. paměť, pozornost, emotivita, zájmy)

Psychoterapie

Jednou ze základních metod práce v psychoterapii je: - arteterapie (dynamický, hlubinný směr s využitím výtvarné tvorby jako diagnostického i léčebného prostředku) - práce se sny - práce s imaginacemi - existenciálně analytická psychoterapie zaměřující se na práci s hodnotami, se základními motivy, se smyslem života